Telefon 020-15 01 02   Måndag till fredag kl. 9-15

Allians Resor policy för behandling av personkänsliga data

Allians Resor har en policy för behandling av personkänsliga data. Denna beskrivs nedan och om du har frågor eller kommentarer så är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss.

Har du registrerat dig för vårt nyhetsbrev så kan du alltid avsluta prenumerationen direkt på sidan: https://www.alliansresor.se/nyhetsbrev om du inte längre vill få det.
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev så sparar vi ditt namn och din e-postadress.

Har du bett att få vår katalog skickad till dig så har du registrerats men du kan alltid be oss att radera dig från Allians Resors databaser. Du behöver bara kontakta oss om detta. Personuppgifter lagras tills vi får meddelande om att de ska raderas. Du kan alltid få veta vilka uppgifter som vi har om dig och du kan invända enligt lagen om personuppgifter. Vi delar / säljer inte uppgifter avseende katalogbeställningar till tredje part.

Vi har utfört ett flertal åtgärder för att säkerställa din personliga information. All information lagras på säkra servrar och kan bara läsas av ett fåtal personer. Betalar du med kreditkort när du köper din resa så skickas kreditkortsuppgifterna över en krypterad anslutning.

Allians Resor registrerar personuppgifter när du bokar resan. Vi registrerar ditt köp, namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer i vårt kundregister i samband med köpet. Detta sker för att vi ska kunna leverera rätt produkter, skicka orderbekräftelser, kataloger och annan relevant information till din post- eller e-postadress och för att kunna kontakta dig per telefon avseende problem med angiven information. En del av informationen kan överföras till våra samarbetspartners (som hotell, transportföretag och andra relevanta parter för den konkreta resan). Informationen delas aldrig med irrelevant tredje part. Allians Resor sparar registreringen i fem år efter den senaste aktiviteten. Dataansvarig är företagets ledning.
Data lagras på Allians Resors server som har säkrats med nödvändiga antivirusprogram, brandväggar och dylikt. Data lagras inte i krypterad form. Datatransaktioner krypteras inte med undantag för kreditkortstransaktioner som sker via SSL.

Loggstatistik
På webbplatsen registrerar vi vilka sidor som besöks mest frekvent. Denna statistik används endast för att förbättra Allians Resor för användarna och se vilka sidor som är mest populära.

Cookies
En cookie är en textfil som lagras på din datorenhet. Den används bland annat för att styra saker som vi visar för dig på sidorna. Det är både för din och vår skull som vi använder cookies. Utan cookies skulle du kunna få ta del av samma information upprepade gånger och utan dessa kommer din upplevelse av vår webbplats försämras.
Om du vill radera en cookie så kan man exempelvis göra detta i Internet Explorer 7.X under menyn "Funktioner" -> "Internetalternativ" och sedan i sektionen ”Generellt”. Allians Resor kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser som följer av att du raderar cookies. (Exempelvis om du även raderar koder för andra webbplatser och liknande som datorn har lagrat åt dig.) Du kan läsa mer om cookies på:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka

Genom att använda Allians Resor ger du ditt samtycke till att vi får registrera ovanstående beskrivna information.

Kontakt avseende personuppgifter
Om du vill ta del av uppgifterna som finns registrerade om dig hos Allians Resor ska du kontakta oss via e-post info@alliansresor.se eller telefon 020-15 01 02. Förekommer det registrerade uppgifter som är felaktiga eller om du har andra invändningar så kan du kontakta oss via samma ovanstående information. Du har möjligheten att få insyn i informationen som har registrerats om dig och kan invända mot en registrering i enlighet med lagen om persondata.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter och tips från vår resevärld.

Gruppresor