Telefon 020-15 01 02   Måndag till fredag kl. 9-15

Reseledare och Chaufförer

Reseledare
- med glädje, lust och äkta engagemang

Vi arbetar ständigt med att hitta reseledare som våra gäster tycker om att umgås med och lyssna på. Våra gäster ska få reseledare som ser fram emot uppgiften och gläder sig över att tillbringa tid med andra människor. De ska se till att Allians Resors gäster är nöjda genom att besvara frågor och generöst dela med sig av kunskapen som personen förvärvat om aktuellt resmål.
Vi utbildar våra reseledare via egna reseledarkurser och efterföljande aspirantresor. På så sätt kan reseledarna hjälpa våra gäster på en hög nivå. Både avseende information och omsorg. Många av våra reseledare har en speciell förkärlek för ett visst resmål, men gemensamt för dem alla är att de älskar att resa, bidra med information och uppvisa en avgörande omsorg för alla resenärer.

  • Reseledaren ska leda resan enligt resplanen.
  • Reseledaren ska dela med sig av information som täcker både praktiska och turistmässiga saker och som minst motsvarar nivån för traditionella guideböcker. Våra reseledare kan vanligtvis ge information som sträcker sig långt utöver denna i övrigt höga nivån. Kom ihåg att genast tala med din reseledare om du vill få mer information om platser och sevärdheter.
  • Reseledaren ska hjälpa dig och förmedla kontakt med exempelvis läkare m.m. Tänk dock på att reseledaren ska finnas där för hela gruppen i så stor utsträckning som möjligt.
  • Reseledaren ska även bidra till den trevliga gemenskapen som ofta uppstår under resorna


Lokala guider på utvalda platser
På allt fler av våra resor kompletteras vi i städer, på platser och sevärdheter av lokala guider som besitter mer detaljerad kunskap om aktuell plats eller sevärdhet. Se mer under enskild resa.


Ordentliga, erfarna och leende chaufförer
– detta är också en stor del av Allians Resor

Vi strävar alltid efter att hitta ansvarsfulla, kunniga och presentabla chaufförer. Det är chauffören som vet hur bussen fungerar och det är alltid chauffören som ansvarar för att bussens säkerhet, rengöring och underhåll.
Därför ställer vi följande krav:

  • Chauffören ska köra bussen tryggt, säkert och i enlighet med gällande regler.
  • Chauffören ska hålla bussen ren och presentabel både in- och utvändigt genom att bland annat tvätta vindrutor och sidorutor för våra gästers glädje. Kom alltid ihåg att tala med chauffören om du vill få information om bussen eller har synpunkter på städning och dylikt.
  • Chauffören ska hjälpa till med all bagagehantering vid bagageutrymmet.
  • Chauffören ska vara bra på att handskas med människor och i samarbete med reseledaren se till att gästerna trivs

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter och tips från vår resevärld.

Gruppresor