Telefon 020-15 01 02   Måndag till fredag kl. 9-15

Fast plats på bussen


Före avresan fördelar vi sätena från bussens front och bakåt i ordningsföljden för bokningarna. Om du vill ha en bestämd plats på bussen så kan du beställa den redan under bokningen och därmed se till att du har samma plats under hela resan.
Observera att platsreservationer / fasta sätesplatser inte gäller för eventuella transferbussar.
 

Var vill du sitta i bussen?

Säten 1-4 (rad 1)
Kostnad 40 kr per dag / säte.

Säten 5-16 (rad 2-4)
Kostnad 30 kr per dag / säte.

Säten 17-54 (rad 5-14)
Kostnad 20 kr per dag / säte

   
augean

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter och tips från vår resevärld.

Gruppresor